MSPŠ

Moravský Show Pony Šampionát je seriálová soutěž ve speciálních výstavních třídách Mladý vystavovatel (dítě vystavující svěřeného ponyho na ruce ), Junior vystavovatel (junior vystavující ponyho na ruce), Lead Rein (dítě na poníkovi s vodičem), First Ridden (pro začínající, samostatně jezdící děti), Open Ridden (pro děti i dospělé, pokročilí a hobby jezdci), Driving (pony v zápřeží). Součástí bývá i Jízda zručnosti na opratích (plnění úkolů na oprati) a oblíbená jízda zručnosti pro děti i dospělé.

Tyto speciální výstavní třídy pocházejí z Anglie a cílem je budování vztahu dítěte ke koním, bezpečné zacházení dítěte s ponym a příprava na přechod na velké koně. Důležitý je celkový vzhled a dojem účastníků, a proto je kladen důraz na „anglický outfit“, tzn. typické anglické oblečení nejen pro děti, ale i dospělé. Typické klobouky u vodiček v Lead Reinu  a celkové ladění outfitu jsou opravdovou podívanou.

Při těchto soutěží je kladen důraz na bezpečnost dětí a poníků. Proto je důležitý správný výběr vhodného ponyho. Zde hrají svoji roli chovatelé daných plemen, kteří mají možnost  ukázat dobrý charakter ponyho.

Celou seriálovou soutěž pořádáme hlavně pro zábavu dětí a rodičů, pro ty, kteří hledají příjemné a nenásilné využití svého ponyho a chtějí si užít den plný dětských úsměvů a přátelské atmosféry. Zveme proto prověřené posuzovatelé ze zahraničí i z řad posuzovatelů z ČR.

Věříme, že se na některých z kol budeme setkávat a užívat si společných pohodových dnů.

V letošním roce se můžete zúčastnit pěti kol s českými i zahraničními posuzovateli.