Olomouc 2021

ONLINE PŘIHLÁŠKA VÝSTAVA ZDE

ONLINE PŘIHLÁŠKA SVT ZDE

Chovatelskou výzvu všem chovatelům a majitelům velšských plemen, nabídne Olomoucké závodiště 7.8.2021 na International Welsh Pony Show s renomovaným posuzovatelem, zapsaným na panelu WPCS. Tato výstava nabízí chovatelům špičkové zázemí, včetně ustájení. Tato ojedinělá akce je součástí chovatelské akce Moravského šampionátu tříletých teplokrevných a chladnokrevných klisen, kterou pořádá Svaz chovatelů koní Moravy a Slezska, z.s. Každoročně tak nabízí prostor i chovatelům pony. V letošním roce se setkají chovatelé velšských plemen.

V minulých letech se chovatelé pony mohli setkat ve výstavním kruhu se zahraničními posuzovateli velšských a shetlandských plemen, jako Anita a Marc Aertsovi z Belgie, Rhóde van Praat z Holandska či Annou Stevens z Velké Británie.

Kdo tedy bude letos posuzovat ?

Dr. Etiennne Stevens, Gui Nel, Francie

Hřebčín Gui Nel byl založen ve Francii v roce 1990 nákupem dvou francouzských klisen plemene Welsh Cob (klisny Riga Lyndon a Sancie Chérauds). Obě klisny byly předvedeny na národní výstavě kde uspěly a staly se předními šampionkami výstavy. Rodina Stevens byla na tyto dvě klisny patřičně pyšné. V roce 1992 se účastnili mezinárodní výstavy v Peterborough kde si uvědomili, že je třeba více pokračovat a navázat na chov velšských linií. To byl začátek mnoha a mnoha výletů a návštěv renomovaných velšských stájí a hřebčínů. V jejich rozhledu jim byly nápomoci chovatelů z řad hřebčínů Derwen, Gwanthafarm, Fronarth, Abercippyn, Trefaes, Parc, Rhandir, Trevallion, Nebo, Pantanamwlog, Geler, Ceulan a další. Z těchto významných chovů čerpali inspiraci a přijali veškeré rady, které obdrželi.

A tak se se svojí ženou Catherinou  rozhodli pro vybudování jejich chovu na silných pokrevních linií. Uznání přišlo rychle a tak mohou být hrdi na svůj chov, zejména pak na koně Orion du Gui Nel – první hříbě na mezinárodní výstavě v Cáchách, Dana du Gui Nel – třetí místo na RWS, Georgia du Gui Nel a Hermiona du Gui Nel – Národní šampoioni velšských koní ve Francii a mnoho dalších.

Dr. Stevens je členem WPCS od roku 1992 a díky chovatelským úspěchům byl v roce 2006 přijat do oficiální role posuzovatele pro WPCS. Posuzoval tak mnoho mezinárodních výstav v Nizozemí, Belgii, Dánsku, Francii, včetně Velké Británie. Viděl tak přes stovky velšů a poznal se s mnoha úspěšnými chovateli. Měl možnost navštívit i chovy vystavovatelů.

Pozvání do ČR přijal s nadšením a znamená pro něj čest posuzovat český chov. Věří, že uvidí kvalitní český chov, pozná nové chovatelé a hlavně si užije den s nadšenci pro velšské plemena.