ON-LINE PŘIHLÁŠKA VÝSTAVA

On-line přihláška VÝSTAVA

Upload
Upload
Pokud se kůň účastní VÝSTAVY I SVT, platbu proveďte najednou a stejné potvrzení o platbě přiložte do obou online formulářů.
Číslo účtu: 12837801/0100 VS: číslo průkazu koně
BOX je zpoplatněn částkou: 500 CZK