ON-LINE PŘIHLÁŠKA SVT

On-line přihláška SVT

Upload
Upload

V případě většího počtu startujících ve SVT budou soutěžící rozděleni dle věku. 
SVT se řídí pravidly Moravského Show Pony Šampionátu – pro LR, FR a OP je stanovená sudá úloha www.moravskyponyclub.cz
Pokud se kůň účastní VÝSTAVY I SVT, platbu proveďte najednou a stejné potvrzení o platbě přiložte do obou online formulářů.