Pravidla

Moravský Show Pony Šampionát

Zpracoval: Žimulák Rudolf, Jana Ondřejová, MGR. Simona Tichá, Andrea Kaprasová, ve spolupráci s posuzovateli, organizátory a účastníky MSPŠ.
Pravidla mohou být zapůjčena i dalším organizátorům se svolením předsednictva Moravského Pony Clubu.
V platnosti od 1. 1. 2021

Moravský Show Pony Šampionát (MSPŠ)

Seriálová soutěž ve speciálních výstavních třídách určená pro děti od 3 let, juniory a rodiče.

MSPŠ jsou otevřená pro pony:

  • shetlandský pony, velšská plemena sekce A, B, C, D, WPBr. s min. 12,5% velšské krve, IC a ostatní původní britská plemena,
  • pro pony bez PP bude vypsána otevřená kategorie. O vypsání otevřené kategorie rozhoduje pořadatel daného kola.

Účastníci soutěží v těchto výstavních třídách:

Mladý vystavovatel – pro děti do 16 let, pro klisny a valachy starší 1 roku, bez omezení KVH


Junior vystavovatel – pro děti od 17 až 23 let, pro klisny a valachy od 3 let, bez omezení KVH


Lead Rein – pro děti do 9 let s vodičem, pro klisny a valachy starší 4 let, s max. KVH 137 cm


First Ridden – pro děti do 12 let, pro klisny a valachy starší 4 let, s max. KVH 137 cm


Open Ridden – bez omezení věku jezdce, pro klisny, valachy, hřebce, bez omezení KVH


Driving – vozatajové do 16 let s přísedícím, od 17 let bez přísedícího, pro klisny, valachy a hřebce od 3 let, bez omezení KVH, u dvou a vícespřeží je povinnost přísedícího.

ROZDĚLENÍ KATEGORIÍ pro Mladého vystavovatele

Kategorie A – děti od 3 let do 5 let věku dítěte a Novice – děti startující prvním rokem
Kategorie B – od 6 let do 9 let věku dítěte
Kategorie C – od 10 let do 16 let věku

ROZDĚLENÍ KATEGORIÍ pro Lead Rein

Kategorie A – od 3 let do 5 let věku dítěte a Novice – děti startující prvním rokem
Kategorie B – od 6 let do 9 let věku dítěte

ROZDĚLENÍ KATEGORIÍ pro First Ridden

Kategorie A – do 6 let věku dítěte a Novice – děti startující prvním rokem
Kategorie B – od 7 let do 12 let věku dítěte

ROZDĚLENÍ KATEGORIÍ pro Driving

Kategorie J – Junior do 16 let věku, klisny a valachy od 3 let
Kategorie S – Senior od 17 let věku, klisny, valachy a hřebce od 3 let

Ostatní rozdělení:

• Kategorie Junior vystavovatel a Open Ridden jsou bez rozdělení věku a otevřené zvlášť pro pony s PP a zvlášť pro pony bez PP.
• Vypsané otevřené třídy pro pony bez původu nebudou rozdělné dle věku a účastníci budou vystavovat v jedné otevřené třídě v dané kategorii.
• Minimální počet účastníků pro otevřenou kategorii jsou 2 účastníci, v případě, že bude pouze jeden přihlášený, bude přiřazen ke kategorii, která bude bližší věku účastníka.
• Do otevřené kategorie se může přihlásit vystavovatel, který již vystavoval v předchozí stejné kategorii, ale s jiným ponym. Do otevřené kategorie může být přihlášen stejný pony, který byl vystavován v předchozí stejné kategorii, ale s jiným vystavujícím.

Pravidla a doporučení k jednotlivým výstavním třídám:

Mladý vystavovatel (MV) – od 3 let věku do 16 let věku

• U mladých vystavovatelů jsou povinné bezpečnostní přilby.
• Vystavovatel musí vystavovat ve vhodném výstavním oblečení (vhodné jsou saka, vesty, kravata nebo motýlek, hnědé, béžové rajtky). Oblečení by mělo být sladěné. Vystavovatel může vystavovat i v jezdeckém úboru. Součástí oblečení jsou povinné rukavice. Nežádoucí je vystavovat ve sportovním oblečení, riflích, oblečení s firemním potiskem, westernovém oblečení apod.
• Vystavovatel může vystavovat a využít výstavní hůlku, bičík max. v délce do 80 cm.
• Pony se vystavuje na výstavních ohlávkách, výstavních uzdečkách či jezdeckých uzdečkách na běžných udidlech (lomená, olivová, stihlová, Baucher apod.). Nejsou povolená páková udidla.
• Úprava ponyho by měla být ve standardu jednotlivých plemen pony.

Junior vystavovatel (JV) – od 17 let věku do 23 let věku

• Vystavovatel musí vystavovat ve vhodném výstavním oblečení (vhodné jsou saka, vesty, kravata nebo motýlek, hnědé, béžové rajtky). Oblečení by mělo být sladěné. Vystavovatel může vystavovat i v jezdeckém úboru. Součástí oblečení jsou povinné rukavice. Nežádoucí je vystavovat ve sportovním oblečení, riflích, oblečení s firemním potiskem, westernovém oblečení apod.
• Vystavovatel může vystavovat a využít výstavní hůlku, bičík max. v délce do 80 cm.
• Pony se vystavuje na výstavních ohlávkách, výstavních uzdečkách či jezdeckých uzdečkách na běžných udidlech (lomená, olivová, stihlová, Baucher apod.). Nejsou povolená páková udidla.
• Úprava ponyho by měla být ve standardu jednotlivých plemen pony.

Lead Rein (LR) – od 3 let do 9 let věku jezdce, vedeném vodičem

• Minimální věk vodiče je 16 let.
• Vodítko je zapnuté do nánosníku. Vodič by měl minimálně zasahovat v průběhu předvedení ponyho jezdcem.
• Uzdečka jezdecká nebo výstavní, bez dalších pomocných otěží. Na běžných udidlech (lomená, olivová, stihlová, Baucher apod.). Nejsou povolená páková udidla. Sedlo v anglickém typu s vykrojenou dečkou. Nejsou povolené šporny.
• Bičík může mít pouze vodič s max. délkou do 80 cm, jezdec převádí ponyho bez bičíku.
• Oblečení: jezdec i vodič by měli působit sjednoceně se stejnými prvky a přírodních barvách. Jezdec v jezdeckém úboru anglického typu, může být i standardní v jezdeckém úboru (sako, bílé rajtky, nízká jezdecká obuv – pérka ). Vodičkám je doporučená sukně. U vodiče povinné rukavice.
• Jezdec musí mít jezdeckou bezpečnostní přilbu a jezdecké rukavice.
• Úprava ponyho by měla být ve standardu jednotlivých plemen pony.

Předepsaná úloha: pro kategorii A – úloha 1, pro kategorie B úlohy 2 a 3 (dle sudého nebo lichého kola). Posuzovatel může stanovit vlastní úlohu, popřípadě doplňující úlohu.

First Ridden (FR) – podsedlová výstavní třída určená pro začínající jezdce do 12 let věku

• Je povinná bezpečnostní jezdecká přilba.
• Oblečení: jezdecké oblečení v anglickém stylu nebo v jezdeckém úboru (sako, bílé rajtky, nízká jezdecká obuv – pérka ), povinné jsou rukavice.
• Je povolený bičík max. 80 cm délky, nejsou povoleny šporny.
• Jezdecká výstroj v anglickém stylu, standardní uždění s nánosníkem, povolený martingal. Nejsou povoleny další pomocné otěže. Na běžných udidlech (lomená, olivová, stihlová, Baucher apod.). Nejsou povoleny páková udidla a westernová jezdecká výbava. Doporučujeme bezpečnostní třemny.

Předepsaná úloha: pro kategorii A – úloha 1, pro kategorie B úlohy 2 a 3 (dle sudého nebo lichého kola). Posuzovatel může stanovit vlastní úlohu, popřípadě doplňující úlohu.

Open Ridden (OR) – otevřená podsedlová třída bez omezení věku jezdce

• Je povinná bezpečnostní jezdecká přilba.
• Oblečení: jezdecké oblečení v anglickém stylu nebo v jezdeckém úboru (sako, bílé rajtky, jezdecká obuv, pérka chapsy), povinné jsou rukavice.
• Je povolený bičík max. 80 cm délky.
• Jezdecká výstroj v anglickém stylu, standardní uždění s nánosníkem, povolený martingal. Nejsou povoleny další pomocné otěže. Nejsou povoleny páková udidla a westernová jezdecká výbava. Doporučujeme bezpečnostní třmeny.

Předepsaná úloha: předepsaná úloha č. 4. Posuzovatel může stanovit vlastní úlohu, popřípadě doplňující úlohu.

Driving (D) – zápřahová třída

• Do 18 let věku vozatajce i přísedícího je povinná jezdecká bezpečnostní přilba.
• Od 19 let musí být vhodná pokrývka hlavy (bekovka, klobouk, buřinka apod.).
• Vozatajec musí mít vhodnou pokrývku kolen, rukavice, vozatajský bič.
• Vozatajec i přísedící musí mít vhodné oblečení v anglickém stylu.
• Postroje musí být korektní, standardní poprsové nebo chomoutkové postroje.
• Je povoleno jednospřeží, standardní dvouspřeží, tandem.
• Vhodné povozy: sulka, kočár, wagoneta apod. V případě nestandartního (ve špatném či nebezpečném stavu) povozu nebude Driving umožněn.

Předepsaná úloha: předepsaná úloha č. 5. Posuzovatel může stanovit vlastní úlohu, popřípadě doplňující úlohu.

Obecné pravidla

• Účastníci se musí na jednotlivá kola dostavit včas.
• Účastníci dané kategorie vchází do výstavního kruhu v kroku, a to na výzvu ring stewarda.
• Vystavovatelé musí dodržovat rozestupy mezi sebou (počítá se rozestup v délce min. 1m).
• Ředitel pořádaného kola, veterinární lékař, nebo ring steward má právo nevpustit ponyho, který neodpovídá dobrému zdravotnímu stavu, vykazuje nedostatek kondice či se jinak vyznačuje nějakou nemocí.
• Rozhodnutí posuzovatele je vždy konečné.
• Podání protestu: v případě protestu proti rozhodnutí je povinnost stěžovatele vložit protestní poplatek 2.000,- Kč řediteli závodů. V případě, že se pochybení posuzovatele neprokáže, zůstává poplatek organizátorovi, v opačném případě se poplatek vrací stěžovateli a výsledky dané kategorie budou anulovány. Jako stížnosti jsou brány: porušení základních pravidel, zjevný zdravotní stav ponyho, morální porušení apod. Protest musí být podán max. do 30 minut od ukončení dané kategorie.
• Účastníci mohou požádat o účast asistenta při kategoriích A (od 3 – 5 let věku dítěte a Novice), a dále v případě, že účastník je handicapovaný, vystrašený, nezvládá stresový faktor apod. Tuto účast asistenta musí schválit posuzovatel. Asistent musí být čistě a vhodně oblečený.
• V případě vyjetí ponyho z výstavního kruhu (ve všech kategoriích) posuzovatel rozhodne, zda-li se může do výstavního kruhu vrátit a úlohu dokončit (pouze však z cvičných důvodů a za předpokladu, že dále neohrozí vystavujícího a okolí, bez umístění), nebo bude diskvalifikován.

Všeobecné podmínky úpravy ponyho

• Pony musí být upravený dle standardu daného plemene.
• Všeobecně musí být pony dobře vyčištěný. Hříva a ocas rozčesané. U WPBr. je zapletená hříva povinnost.
• U pony bez PP se řídí úprava podle typu ponyho (pony v typu shetland – hříva a ocas rozčesané, u pony v jezdeckém typu hříva zapletená)
• Pony se předvádí na výstavních uzdečkách (ideálně v jednolité barvě bez barevných či jinak ozdobených čelenek), nebo na výstavních ohlávkách. U všech kategorií A doporučujeme vystavování na uzdečkách z důvodu bezpečnosti dětí.
• Pony musí mít upravená a čistá kopyta (pokud počasí a terén dovolí).
• Uzdy, sedla a postroje čistá, bez zjevných vad, které by mohli ohrozit bezpečnost (natrhnutá část uzdečky, podbřišníku apod.). Podsedlové deky jsou povoleny pouze vykrojené.

Pravidla pro posuzovatele

• Posuzovatel musí splňovat základní podmínky pro posuzování. Výběr vhodného posuzovatele musí schválit organizátorovi předsednictvo MPC.
• Posuzovatel se musí dostavit na pořádanou akci včas, vhodně oblečený.
• Posuzovatel nesmí posuzovat svěřence své stáje, pony ze svého chovu.
• Posuzovatel musí znát pravidla Moravského Show pony Šampionátu.
• Posuzovatel se nesmí chovat ve výstavním kruhu nevhodně (kouřit, telefonovat, popíjet alkohol) a musí věnovat pozornost účastníkům ve výstavním kruhu.
• Posuzovatel může průběh zastavit z důvodu: výtky z důvodu nadměrného používání biče či jiných zvukových a nevhodných pomůcek, vyloučení účastníka z důvodu zjištění špatného zdravotního stavu ponyho (kulhání apod.), nebo v případě, že účastník nesplňuje pravidla.

Bodování

Účastníci jednotlivých kol sbírají body a na finálovém kole budou vyhlášeny dva nejlepší vystavovatelé v jednotlivých kategorií MV, LR, FR, JV, OR a Driving. Body u otevřených kategorií se nepočítají.

  1. místo – 6 bodů
  2. místo – 5 bodů
  3. místo – 4 body
  4. místo – 3 body
  5. místo – 2 body
  6. a dále – 1 bod

Dále budou vyhlášeni dva nejúspěšnější pony: shetland pony , velšská plemena a ostatní britská plemena pouze z třídy Mladý vystavovatel. Systém bodování: dva nejlépe umístěni obdrží 2 body, druzí nejlépe 1 bod. Body se budou sčítat z jednotlivých kol.