SEMINÁŘE

Srdečně zveme na odborný seminář pro posuzovatele, chovatele a příznivce shetlandů. Lektorem bude pan Ludovic Durand, Elevagede La Valle, Francie. Dlouholetý chovatel a posuzovatel na panelu SPSBS. Seminář bude celodenní, půl den teorie, druhá půlka praktická část. 

Těšíme se na semináři !